ELEDER.cz - právní služby
SLUŽBY ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE
Naše kancelář poskytuje právní pomoc pro všechny, kdo potřebují zastání vůči svým dodavatelům, zaměstnavatelům, manželům či partnerům, ale i vůči úřadům a dalším orgánům veřejné moci. Specializujeme se na právo občanské, obchodní, pracovní a finanční.

POSKYTUJEME ZEJMÉNA TYTO PRÁVNÍ SLUŽBY:

Sepsání všech typů smluv, podání a dalších listin
Zastupování před úřady při kontrolách a jiných správních řízeních
Zastupování před soudem v civilním řízení a obhajoba v trestním řízení
Kvalifikované právní poradenství ve všech věcech

KONTAKT:

Mgr. Vít Eleder, advokát
Údolní 408/52, 602 00 Brno-střed
IČ: 6587401
Ev. číslo ČAK 15049
Telefon: 603 885 466
E-mail: vit@eleder.cz