Telefon: +420 530 340 073

Email: vit@eleder.cz

Adresa: Údolní 408/52, 602 00 Brno

Kalkulačka účetních a daňových prací

Vyberte požadované služby.

Pravidelné služby:

Jednorázové služby:

Cena vybraných služeb:

Měsíčně:
Roční účetní závěrka:
Cena za jednorázové služby:

K vybraným službám máte jako bonus jednu hodinu konzultací měsíčně zdarma.

K vybraným službám máte jako bonus hodiny konzultací měsíčně zdarma.

K vybraným službám máte jako bonus hodin konzultací měsíčně zdarma.

Nejedná se o cenovou nabídku. Kalkulované ceny jsou pouze orientační, konečná cena služeb je sjednávána individuálně.

Ceny právních služeb

Ceny právních služeb jsou sjednávány zpravidla smluvně dle složitosti a okolností každého případu. Základní hodinová sazba činí 1750 Kč. Nebude-li cena sjednána, bude účtována odměna dle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).