Telefon: +420 530 340 073

Email: vit@eleder.cz

Adresa: Údolní 408/52, 602 00 Brno

Účetnictví


 • vedení účetnictví a daňové evidence
 • evidence majetku, pohledávek a závazků, skladové hospodářství
 • zpracování účetní závěrky, příprava na audit
 • zpracování ekonomických analýz
 • on-line přístup k účetnictví s možností pořizování dat

Nabízíme veškeré účetní práce na míru vašim potřebám. Poskytneme vám též on-line přístup k účetnictví a budete tak mít všechny potřebné informace ihned k dispozici. V programu můžete například vystavovat faktury a pořizovat další doklady, které nesnesou odkladu.


Daně


 • zpracování daňových přiznání, hlášení, vyúčtování a přehled ke všem daním
 • daňové poradenství
 • odklad termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů
 • účinná pomoc proti tvrdému postupu finančních úřadů, zastupování při kontrolách, ve správních řízeních a ve správním soudnictví

Plnění daňových povinností je velmi bedlivě sledováno a při současném přístupu finanční správy (nejen vůči nepoctivým podnikatelům) vás může přijít sebemenší chybička velmi draho, nebo může rovnou ukončit vaše podnikání bez ohledu na velikost vaší společnosti. Zajistíme důsledné plnění všech povinností a případně budeme hájit vaše práva ve správním řízení a před soudem.


Mzdy


 • uzavření nejvhodnějšího pracovněprávního vztahu
 • zpracování pracovních smluv, dohod, mzdových výměr a vnitřních předpisů
 • ohlašovací povinnosti při zaměstnávání občanů, příslušníků jiných zemí EU i cizinců
 • plnění povinností v oblasti daní, důchodového zabezpečení, zdravotního, úrazového a nemocenského pojištění
 • měsíční zpracování mezd včetně přípravy plateb mezd, odvod a srážek
 • provádění exekučních srážek a plnění povinností vůči exekutorům
 • poradenství v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
 • zastupování v pracovněprávních sporech

Zaměstnávání zaměstnanců vyžaduje plnění celé řady povinností, jejich neplnění je kontrolováno a případně sankcionováno ze strany správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, úřadu práce, Státního úřadu inspekce práce a Finančního úřadu. Personální agendu nechte na nás, všech těchto starostí vás zprostíme.


Korporace – komplexní péče o vaši společnost


 • zpracování zakládajících dokumentů a zakládání vybraných právnických osob
 • vedení účetnictví a zpracování veškerých daňových přiznání a hlášení
 • účetní a daňová specifika neziskových společností
 • ochrana osobních údajů (GDPR) a zpracování dokumentace na míru
 • plnění povinností vůči veřejnému rejstříku
 • zpracování různých typů smluv a ošetření závazkových vztahů
 • zastupování ve sporech před soudem a v daňových a jiných správních řízeních
 • správa datové schránky a komunikace s orgány veřejné správy
 • likvidace právnických osob

Nemovitosti


 • zpracování smluv o převodech nemovitých věcí včetně ověření podpisů
 • zastupování ve vkladovém řízení u katastru nemovitostí
 • provádění advokátních úschov
 • zpracování nájemních smluv a řešení sporů z nájemních vztahů
 • administrativní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a bytová družstva

Právní pomoc


 • řešení občanskoprávních a pracovněprávních sporů
 • obhajoba v trestním řízení
 • uplatnění nároků poškozených v trestním řízení
 • zastupování obětí trestných činů
 • pomoc obětem domácího násilí
 • svěření dítěte do péče
 • spory mezi manžely, vypořádání SJM

Orientační ceny služeb najdete zde.