Telefon: +420 530 340 073

Email: vit@eleder.cz

Adresa: Údolní 408/52, 602 00 Brno

Účetnictví


 • vedení účetnictví a daňové evidence
 • evidence majetku, pohledávek a závazků, skladové hospodářství
 • zpracování účetní závěrky, příprava na audit
 • zpracování ekonomických analýz
 • on-line přístup k účetnictví s možností pořizování dat

Nabízíme veškeré účetní práce na míru vašim potřebám. Poskytneme vám též on-line přístup k účetnictví a budete tak mít všechny potřebné informace ihned k dispozici. V programu můžete například vystavovat faktury a pořizovat další doklady, které nesnesou odkladu.


Daně


 • zpracování daňových přiznání, hlášení, vyúčtování a přehled ke všem daním
 • daňové poradenství
 • odklad termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů
 • účinná pomoc proti tvrdému postupu finančních úřadů, zastupování při kontrolách, ve správních řízeních a ve správním soudnictví

Plnění daňových povinností je velmi bedlivě sledováno a každá chyba může mít za následek vysoké sankce. Zajistíme důsledné plnění všech povinností a případně budeme hájit vaše práva ve správním řízení a před soudem.


Mzdy


 • uzavření nejvhodnějšího pracovněprávního vztahu
 • zpracování pracovních smluv, dohod, mzdových výměr a vnitřních předpisů
 • ohlašovací povinnosti při zaměstnávání občanů, příslušníků jiných zemí EU i cizinců
 • plnění povinností v oblasti daní, důchodového zabezpečení, zdravotního, úrazového a nemocenského pojištění
 • měsíční zpracování mezd včetně přípravy plateb mezd, odvod a srážek
 • provádění exekučních srážek a plnění povinností vůči exekutorům
 • poradenství v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
 • zastupování v pracovněprávních sporech

Zaměstnávání zaměstnanců vyžaduje plnění celé řady povinností, jejich neplnění je kontrolováno a případně sankcionováno ze strany správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, úřadu práce, Státního úřadu inspekce práce a Finančního úřadu. Personální agendu nechte na nás, všech těchto starostí vás zprostíme.


Korporace – komplexní péče o vaši společnost


 • zpracování zakládajících dokumentů a zakládání vybraných právnických osob
 • vedení účetnictví a zpracování veškerých daňových přiznání a hlášení
 • účetní a daňová specifika neziskových společností
 • ochrana osobních údajů (GDPR) a zpracování dokumentace na míru
 • plnění povinností vůči veřejnému rejstříku
 • zpracování různých typů smluv a ošetření závazkových vztahů
 • zastupování ve sporech před soudem a v daňových a jiných správních řízeních
 • správa datové schránky a komunikace s orgány veřejné správy
 • likvidace právnických osob

Nemovitosti


 • zpracování smluv o převodech nemovitých věcí včetně ověření podpisů
 • zastupování ve vkladovém řízení u katastru nemovitostí
 • provádění advokátních úschov
 • zpracování nájemních smluv a řešení sporů z nájemních vztahů
 • administrativní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a bytová družstva

Právní pomoc


 • řešení občanskoprávních a pracovněprávních sporů
 • obhajoba v trestním řízení
 • uplatnění nároků poškozených v trestním řízení
 • zastupování obětí trestných činů
 • pomoc obětem domácího násilí
 • svěření dítěte do péče
 • spory mezi manžely, vypořádání SJM

Orientační ceny služeb najdete zde.